Havuz Türleri

Havuz bilgileri 23/10/2016 ‘de güncellendi

Havuzları öncelikle Yüzme Havuzları ve Süs Havuzları olarak iki türe ayırmak gerekir. Türlerde kendi aralarında kullanım şekli, amaç ve yapılarına göre farklı sınıflara ayrılırlar. Yüzme ve süs havuzlarının tiplerine göre sınıflandırılması ve türlerine göre derinlik ölçülerini yazımızın devamında bulabilirsiniz. Sınıflandırılan havuzlar hakkında daha detaylı bilgiye başlıkları tıklayarak ulaşabilirsiniz.

SÜS HAVUZLARI

Teknoloji çağını yaşadığımız yüzyılda çağdaş ve modern kentleşmenin yükselişi mimariye etki ederek dekoratif ve estetik katkı sağlayan görsel objelere ilgiyi dahada arttırmakta. Çağdaş ve modern yaşamın kent mimarisine etkilerinden birisi de hiç şüphesiz yüzyıllardır kent mimarisinde ayrı bir yere sahip olan süs havuzlarıdır. Günümüzde özellikle büyükşehirlerin kavşak, park ve peyzaj alanlarında ışıklı, sesli ve hareketli dans eden süs havuzlarına sıkça rastlamak mümkün. Bu havuzlarda su, ses, ışık oyunları ve RGB High Power led su altı aydınlatma sistemleri ile görsel bir şölen sunularak ortam çekiciliği arttırılmaya ve turistik bir kazanım sağlanmaya çalışılmaktadır. Peysaj mimarisinde tamamlayıcı dekorasyon ögesi olarak kullanılmaktadırlar. Son yıllarda sayıları gittikçe artan AVM’lerde curtain lace (su perdesi) ve ağlayan su duvarı süs havuzlarını da sıkça görmek mümkün. Beş yıldızlı otellerde ise fıskiyesiz durgun su aynası şeklinde ortama ayrı bir hava ve hareket katan süs havuzlarına sıkça rastlayabilirsiniz.

Süs Havuzu Çeşitleri:

 • Fıskiyeli Süs Havuzları (Cascade Köpük Fıskiyeli, Komet Su Jeti Fıskiyeli, Su Küresi Fıskiyeli, Yelpaze Fıskiyeli, Lava Şemsiye Fıskiyeli, Volkan Fıskiyeli vb.)
 • Şelaleli ve Su Perdeli Süs Havuzları (Curtain Lace Su Perdeli, Duvar Şelaleli, Ağlayan Su Duvarı Şelaleli, Camlı Su Perdeli, Dere Şelaleli, Kaskat Şelaleli vb.)
 • Fıskiyeli, Işıklı, Müzikli ve Danslı Süs Havuzları
 • Jumping Jetli ( Atlayan Sular ) Süs Havuzları
 • Praz Nozullu Frekans Kontrollü Süs Havuzları
 • Döner Dans Eden Fıskiyeli Süs Havuzları
 • Pound Jet ( Yüzen Fıskiye Sistemli ) Süs Havuzları
 • Su Kubbesi Süs Havuzları
 • Nilüferli Süs Havuzları
 • Gölet Havalandırıcılı Süs Havuzları
 • Su Küreli Süs Havuzları – Havuz Su Küresi (Tam Su Küreli, Yarım Su Küreli vb.)

Ayrıca model bakımından da;

 • Balık Havuzları
 • Heykel Havuzları
 • Hazır Portatif Süs Havuzu
 • Plastik Süs Havuzları

‘nı sıralayabiliriz.

YÜZME HAVUZLARI

Yüzme maksatlı Havuzların sınıflandırılması aşağıdaki gibidir.

 1. Yapılarına Göre Havuz Türleri:
  • Açık Yüzme Havuzları
  • Kapalı Yüzme Havuzları
  • Üzeri Kapatılabilen Yüzme Havuzları
 2. Kullanılan Çevreye Göre Havuz Türleri:
  • Özel Ev-Villa Havuzları (UHE-2 Kapsamına girer)
  • Genel Kullanıma Açık Yüzme Havuzu Tipleri (TSE 11899 Kapsamına girer)
 3. Kullanım Amacına Göre Yüzme Havuzları
  • Eğlence Havuzları
  • Yarışma Havuzları
  • Antreman Havuzları
  • Çırpınma Havuzları
  • Çocuk Havuzları
  • Soğuk Su (şok) Havuzları
  • Masaj Havuzları
  • Terapi Havuzları
  • Kaplıca Havuzları
  • Hareket Havuzları
  • Su oyunları Havuzları
  • Dalga Havuzları
 4. Yüzme Havuzu Çanağının Konumuna Göre:
  • Toprak zeminin üzerinde (hafriyatsız) imal edilmiş yüzme havuzları.
  • Toprak içine hafredilerek yapılmış havuzlar.
 5. Havuzun Taşma Sistemine Göre Yüzme Havuzları:
  • Taşmalı Sistem Yüzme Havuzları
  • Skimmerli Yüzme Havuzları
 6. Kullanılan Suyun Cinsine Göre Yüzme Havuzları:
  • Tatlı Su Bulunduran Yüzme Havuzları
  • Deniz Suyu Bulunduran Yüzme Havuzları
 7. Beslenme Sistemine Göre Yüzme Havuzları:
  • Tabandan (dipten) beslemeli Yüzme Havuzları
  • Duvardan (yandan) beslemeli Yüzme Havuzları
 8. Dezenfeksiyon Sistemlerine Göre Yüzme Havuzları:
  • Kimyasal Madde ile Arındırılan Yüzme Havuzları
  • Dozaj Pompalı Kimyasal Dozlama
  • Otomatik Kimyasal Dozlama
  • Klorinatör-Brominatör Cihazları ile Dezenfeksiyon
  • Elektrofizik Sistemi ile Dezenfeksiyon
  • Ultraviyole ile Dezenfeksiyon

Genel Kullanıma Açık Yüzme Havuzu Tipleri

Sportif Amaçlı Havuzlar:
(Uluslararası kurallar gereği boyutlandırılır.)
1. Antrenman Havuzları
2. Çırpınma Havuzları
3. Yarışma Havuzları
3. a) Yarı Olimpik Yüzme Havuzları: Uygulamada altı kulvarlı antrenman havuzları 25×16 m olarak inşaa edilmektedir.
3. b) Tam Olimpik Yüzme Havuzları: Sekiz kulvarlı bir yüzme havuzunun ideal ebadı: 50×25 m/minumum ebat ise 50×21 m olabilir.
3. c) Su Topu Havuzları: Olimpik havuz bünyesinde olabilir. Olimpik havuzda su topu oynanacaksa, havuz suyu derinliği 2.20 cm olmalıdır. Sutopu sahasının ebadı 20×30 m’dir. özel su topu havuzu 33 m/33 cmx21m ebadındadır.
3. d) Atlama ve Dalma Havuzları (Kule ve tramplen eşliğinde)
3. e) Rafting ve Kano Yarışma Havuzları

TS 11899’a Göre Yüzme Havuzu Tipleri ve Derinlikleri

Atlama Havuzları
Atlama havuzlarının derinliği en az 3,40 m. olmalıdır.

Derin Havuzlar (Yüzme bilenler için)
Bu tür havuzların derinliği 1.35 den fazla olmalıdır.

Derinliği Değişen Havuzlar
Derinliği değişen havuzların yüksekliği ayarlanabilen ara tabanı vardır. Bununla su derinliği tamamen veya kısmen ihtiyaca göre değiştirilebilir.

Dalga Havuzları
Dalga havuzlarında su derinliği suyun boşaltılıp doldurulması ve fark hacminin depolanması ile değiştirilir. Bütün havuz bölümleri, dalga odası da dahil olmak üzere sürekli temiz su sirkülasyonuna tabi tutulmalıdır. Havuz suyunun seviyesini değiştirmek için bir depo kullanılıyor ise ve bu depoda 20 dakikadan fazla su kalıyorsa burası da temiz su sirkülasyona dahil edilmelidir. Hiçbir durumda depo ve diğer hacimlerdeki serbest klor miktarı havuz suyundaki değerin altına inmemelidir.

Sığ Havuzlar (Yüzme bilmeyenler için)
Derinliği 0.6 m ile 1.35 m arasında olmalıdır.

Su Atraksiyonları Olan Havuzlar
Atraksiyonlar; örneğin su altı masaj istasyonları, dip püskürtücüler, akıntı kanalları, karşı akım tesisleri vs işletilmesi sadece havuz suyu veya temiz su ile yapılmalıdır. Havuz suyu ile temasta olan su veya hava tesisat ve kanalları içinde sistem çalışmadığı durumda temiz su veya havuz suyu ile bir akış sağlanmalıdır. Küçük su tesisatları için zorunlu değildir.

Su Kaydırağı Havuzları
Su kaydırağı için olan havuzların derinliği 1.0 m ve en az su alanı 4.0 x 6.0 m olmalıdır. Su kaydırakları için sadece havuz suyu veya temiz su kullanılmalıdır.

Çocuk Havuzları
Bu havuzların derinliği en çok 0.5 m. olmalı ve müstakil su hazırlık tesisine sahip olmalıdırlar.

Ayak Yıkama Havuzları
Derinliği 0.10 m ile 0.15 m arasında olmalıdır. Havuza girecek kimselerin güzergahında olacak şekilde planlanmalıdır. Boşaltılır olmalıdır. Bir taşma kanalına ihtiyaç yoktur.

Küçük Havuzlar
Küçük havuzlar alanları en çok 96 m2 olmalıdır. Az kullanıcı yüküne göre tesis edilirler. Kullanıcı yüküne bağlı olarak su hazırlık tesisi kapasitesi artar. Su hazırlık tesisi kapasitesine bağlı olarak saatteki kullanıcı sayısı sınırlandırılabilir.

Sıcak Masaj Havuzları
Masaj havuzu, sıcak suyun, havanın itmesi ile köpüren ve insanların içinde aynı anda veya ayrı ayrı bulundukları, içinde sürekli temiz su sirkülasyonu olan havuzlardır. Su sıcaklığı en çok 37 oC’dir.

Sıcak Masaj Havuzu (Müstakil)
Müstakil masaj havuzları,kullanıcılarının diğer havuz tesislerine geçmesi mümkün olmayacak şekildedirler. Masaj havuzlarında kullanıcıların oturma yerleri açıkça belli olacak şekilde düzenlenmelidir. Her oturma yeri için en az 0.4 m3 su hacmi öngörülmelidir. Hacimleri en az 1.6 m3 ve su derinliği en çok 1.0 m olmalıdır.

Sıcak Masaj Havuzları (Kombine Kullanım)
Kombine kullanımlı masaj havuzları, yüzme havuzunun içinde yapılmıştır ve yüzenler isteklerine göre kullanabilirler. Tek tek her masaj havuzunun hacmi en az 1.6 m3, su derinliği en çok 1.0 m olmalıdır. Bu tür tesislerin hazırlama ekipmanları kapasitesini uygun şekilde arttırılarak yüzme havuzunun hazırlama tesisi ile beraber veya ayrı hazırlama tesisi ile işletilebilirler. Sıcak masaj havuzlu genel havuzun hacmi en az 4m3 olmak zorundadır.

Terapi Havuzları
Yüksek enfeksiyon tehdidi altındaki yüzücüler (hastahaneler, klinikler vb.) içindir. Su derinliği en çok 1.35 m olmalıdır. Su sıcaklığı yaklaşık 35oC olmalıdır. Havuzun tasarımı tedavinin şekline en uygun biçimde tasarlanmalı ve müdahaleye olanak vermelidir. Terapi havuzları ozon kademeli su hazırlık tesisine sahip olmalıdır.

Hareket Havuzları
Hareket (Jimnastik) havuzlarında su derinliği en fazla 1.35m olmalıdır ve bu havuzlar ozon kademeli su hazırlık tesisine sahip olmalıdır.

Soğuk Su Havuzları (Şok havuzları)
Derinlikleri 1.10 ile 1.35m arasında, su alanları 10 m2 ye kadar olmalıdır. Hacimleri 2 m3 ü geçmeyen soğuk su havuzları devamlı olarak doldurma suyu akışı ile işletilebilir. Bu durumda su sıcaklığı 15oC yi aşmamalıdır. Doldurma suyu, havuz içindeki serbest klor değeri 0.3 – 0.6 mg/lt olacak şekilde klorlanmalıdır. Taşma kanalına akan su deşarj edilmeli ve temiz su (Şebekeden) ile takviye edilmelidir. Eklenen su kişi başına 60 l. den az olmamalıdır. Doldurma suyunun basma yeri havuz tabanında olmalıdır. Hacmi 2 m3 den büyük olan soğuk su havuzlarının su hazırlama tesisi olması zorunludur.

Havuzların Su Derinliği, Kişi Başına Düşen Su Alanı, Anma Yükü ve Sirkülasyon Debisi

Havuz Türleri Su Derinlikleri
Havuz Türleri Su Derinlikleri

2 thoughts on “Havuz Türleri

 1. Havuz türleri üzerine bilgilendirici bir yazı olmuş. Her yerde böyle detaylı bir yazı arıyordum. Teşekkürler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.